Empresa de Terrassa dedicada a gestionar tareas domésticas.